Node.js

Back-End Node.js - ის პროგრამა.


ვისთვისაა ეს პროგრამა?

მათთვისაც, ვინც ფიქრობს რომ Javascript-თან , მონაცემთა ბაზებთან და სხვა ძალიან საინტერესო ბექენდ ტექნოლოგიებთან მუშაობა სიამოვნებას მიანიჭებს.

რას მიიღებ ამ პროგრამის გავლის შემდეგ?

კურსის დამთავრების შემდეგ შეგეძლება რეალ თაიმ აპლიკაციების აწყობა, კოდის სერვერზე გალაივება, Full-Stack პროექტებზე მუშაობა, მონაცემთა ბაზების სტრუქტურა და მათთან კომუნიკაციის წესები.

რას ისწავლი ამ პროგრამაში?

ეს არის მცირე ჩამონათვალი ტექნოლოგიების იმ ფართო სპექტრისა რომელსაც შევეხებით:

 • Node.js
 • Express.js
 • Api
 • Swagger
 • MongoDB
 • Mailing
 • Verification
 • Strapi

როგორ დამეხმარება მენტორი?

სამენტორო პაკეტის შეძენის შემთხვევაში აირჩევ შენთვის ყველაზე ხელსაყრელ სამენტორო საათებს შეთავაზებებიდან რომელებიც ჩვენს მენტორებს აქვთ წარმოდგენილი და გეყოლება პირადი ხელმძღვნელი მენტორი, თუმცა ამას გარდა წვდომა გექნება სხვა მენტორებთანაც და ამ მხრივ მრავალფეროვანი არჩევანი. პირად მენტორთან შეძლებ გაიარო ნებისმიერი გაურკვეველი საკითხი, მიიღო რჩევები და შენიშვნები დავალებების შესრულებისას.

რისგან შედგება პრაქტიკული სამუშაოების და პროექტების გეგმა?

გთავაზობთ 6 ეტაპიან გეგმას რომელიც მოგცემთ პროექტებზე მუშაობის გამოცდილებას:

 1. I შესავალი Node.js - ში. ბექენდ დეველოპმენტის საწყისები. Api - სთან მუშაობა.
 2. II მეორე ეტაპზე თქვენ შეისწავლით Node.js - ის ყველაზე გამოყენებად ბიბლიოთეკას Express.js -ს. გაიგებთ მისი მუშაობის პრინციპებს და პრაქტიკაში გამოყენების წესებს. ამ ეტაპზე უკვე პატარა წარმოდგენაც შეგექმნებათ თუ რას აკეთებს რეალურად ბექენდ დეველოპერი.
 3. III შესავალი მონაცემთა ბაზების სტრუქტურაში. მესამე ეტაპზე თქვენ გაიგებთ თუ რა სახის მონაცემთა ბაზები არსებობს. გეცოდინებათ სხვაობა რელაციურ და არარელაციურ ბაზებს შორის. შეგასწავლით ბაზების სწორად დაგეგმვარების პრინციპებს და მათი კოდში სწორად გამოყენების წესებს.
 4. IV კონკრეტული მონაცემთა ბაზის განხილვა, სწავლა და პრაქტიკაში გამოყენება. მეოთხე ეტაპზე თქვენ შეისწავლით MongoDb-ის, ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და მსოფლიოს მაშტაბით ხშრად გამოყენებად მონაცემთა ბაზას.
 5. V More advanced topics, მეხუთე ეტაპში შეეხებით ისეთ Advanced საკითხებს როგორიცაა Mailing, Authentication, Authorization და Error Handling.
 6. VI მეექვსე ეტაპზე შეისწავლით კიდევ ერთ Node.js - ის ბიბლიოთეკას, Strapi CMS-ს. აღნიშნული ბიბლიოთეკის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება მკაცრად სტრუქტურირებადი მონაცემთა სტრუქტურის შექმნა, რომელშიც თითქმის არ მოგიწევთ კოდთან და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა. მას აქვს თავისი ადმინ ვებ-პლატფორმა საიდანაც უმარტივესად შეგეძლებათ ყველა პროცესის მართვა.

კოლაბორაციული პროექტები

პროგრამის მიმდინარეობისას ჩატარდება “კოლაბორაციული პროექტების შეჯიბრებები” რაც სტუდენტებს რეალური სამუშაო გარემოს სიმულაციას შეუქმნის და გუნდური მუშაობის პრინციპებს ჩამოუყალიბებს.

Live coding interview, გასაუბრებები

ასევე გექნებათ შესაძლებლობა გაიაროთ რამდენიმე “Live coding interview” და გასაუბრება, სადაც ონლაინ რეჟიმში ,რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში, ჩაგიტარდებათ აღნიშნული ინტერვიუები ,რაც სამომავლოდ ძალიან გამოგადგებათ იმაში ,რომ ნამდვილ გასაუბრებებზე იყოთ მეტად თავდაჯერებული და არაფრის გეშინოდეთ.

თეორიული სასწავლო პროგრამა

თავი 1 - Introduction to Node.js

How the web works / Frontend vs Backend / / Introduction to Node.js / Installing and setting up Node.js

თავი 2 - Introduction to Express.js

Introduction to Express.js/ REST architecture / Understanding HTTP and ports / Handling Get and Post request / Installing Nodemon / basic middlewares

თავი 3 - Advance Express

Advanced Express concepts / Handling Put and Delete requests / Exploring HTTP respnonse status codes / Refactoring / Express router

თავი 4 - Middlewares and more details about Express

Using middlewares/Swagger and yaml /Custom Middlewares

თავი 5 - Introduction to Databases

Introduction to Databases / SQL vs NoSQL Databases

თავი 6 - Introduction to MongoDB

Introduction to MongoDB / Installation and configuration

თავი 7 - Introduction to Mailing

Introduction to Mailing /Introduction to Nodemailer / Configuration of Nodemailer / Sending test emails with Mailtrap

თავი 8 - Build advanced API

Building Restful APIs with Node.js and Express / Implementing authentication and authorization / introduction to Multer and file uploads

თავი 9 - Error Handling

Overview of error handling / Global error handling mechanism / Catching errors in async functions

თავი 10 - Strapi

Introduction to Strapi CMS / Installation and setup of Strapi / Creating content types and APIs in Strapi /Managing user authentication and permissions in Strapi / Using Strapi admin panel and dashboard