პროგრამირების უფასო კურსები და სასწავლო რესურსები

ლექციები, დავალებები, პროექტები 🔥 პროგრამირების უფასო რესურსები BitCamp - ისგან ✊


პროგრამირების კურსები უფასოდ

უკვე წლებია BitCamp - ის პასუხისმგებლიანი ადამიანების საზოგადოება ზრუნავს ქართული საზოგადოებისთვის მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსების შექმნასა და მიწოდებაზე.

ამავე სულისკვეთებას ემსახურება თქვენს წინაშე არსებული პროგრამირების კურსები რომლებიც სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

ეს კურსები შექმნილია ჩვენი ფასიანი სასწავლო პროგრამების მიმდინარეობისას და მოიცავს ყველა იმ თეორიულ ლექციას, დავალებასა თუ პროექტს რომლითაც სწავლობენ BitCamp - ის აქტიური სტუდენტები.

კურსები

JavaScript - პროგრამირების საფუძვვლები

JavaScript - ის კურსი
View

Python - პროგრამირების საფუძვვლები

Python - ის კურსი
View

Front-End - ის საფუძვვლები

Front-End - ის კურსი
View

React - ის კურსი

React - ის კურსი
View