პირადი მენტორის მომსახურება

რა შედის პირადი მენტორის მომსახურებაში ?


პირადი მენტორის მომსახურება

რას მიიღებთ ამ პაკეტის შეძენით?

  • დაესწრებით კვირაში 1 თეორიულ ლექციას;
  • დაესწრებით კვირაში 2 პრაქტიკულ სემინარს სადაც მენტორი პრაქტიკული მაგალითების საფუძვლებზე გასწავლით თეორიულ ლექციაზე ახსნილ საკითხებს;
  • პირად მენტორთან მუდმივ კომუნიკაციას, რომელიც შეგიმოწმებთ დავალებებს, დაგეხმარებათ მათ შესრულებაში, აგიხსნით სასწავლო მასალებიდან თქვენთვის გაურკვეველ ნებისმიერ საკითხს.
  • გარდა პირადი მენტორისა სხვა ნებისმიერ მენტორთან ნომუნიკაციის და კითხვების დასმის საშუალება.
  • გექნებათ წვდომა სამენტოროს ჩათ არხებზე, სადაც სხვა სტუდენტებთან ერთად ჩაერთვებით საქმიან დისკუსიებში და დაეხმარებით ერთმანეთს;
  • ჩვენს სასწავლო სივრცეში მენტორთან გექნებათ პირადი არხი, 1-1 - ზე, მხოლოდ თქვენ, მენტორი და სასწავლო მენეჯერი იქნებით იმ ჩათში და მხოლოდ თქვენს მიერ წამოჭრილი საკითხები განიხილება მაგ სივრცეში.
  • მენტორი ასევე გეხმარება პროგრამით გათვალისწინებული 100 - მდე პროექტის შესრულებაში. ეს ისეთი პროექტებია რომლებიც ლექციებსა და სემინარებზე არ განიხილება და დამოუკიდებლად ან მენტორის დახმარებით უნდა შეასრულოთ.

გუნდური პროექტები პროგრამის მიმდინარეობისას 3-4 კვირაში ერთხელ ჩატარდება

“კოლაბორაციული პროექტების შეჯიბრები” რაც სტუდენტებს რეალური სამუშაო გარემოს სიმულაციას შეუქმნის და გუნდური მუშაობის პრინციპებს ჩამოუყალიბებს.

Live coding გასაუბრებები

გექნებათ შესაძლებლობა პროგრამის ხელმძღვანელთან გაიაროთ ყოველთვიურად “Live coding interview” სადაც ონლაინ რეჟიმში მოგიწევთ ამოცანების შესრულება და გამოცდით იმ “წნეხს” რაც დაგეხმარებათ დაძლიოთ სამომავლოდ რეალური გასაუბრებების დაძაბულობა.

ღირებულება - 200 ლარი/თვეში


რეგისტრაცია 🔥