რა არის Styled-Components?

საბა ფიფია

საბა ფიფია

რა არის Styled-Components?

Styled Components არის React და React Native ბიბლიოთეკა, რომლის გამოყენებითაც შეგიძლია CSS კოდი დაწეროთ კომპონენტში. CSS კოდის ჩაწერა კომპონენტში კი თავიდან გაცილებს .css-ის ფაილების შექმნას, შესაძლებლობას გაძლევს გაცილებით მარტივად მოახდინო მანიპულაცია ელემენტის სტილებზე props'ებით.

ჩვეულებრივი მიდგომებისგან განსხვავებით, რომლებიც იყენებენ ცალკეულ CSS ფაილებს თითოეული კომპონენტისთვის, Styled-Components იძლევა საშვალებას დაიწეროს სტილები თავად კომპონენტში.

პატარა მაგალითი თუ როგორ გამოვიყენოთ Styled-Components:
 1. დავაყენოთ Styled-Components ჩვენს პროექტში
  npm-ის გამოყენებით: npm install styled-components
  yarn-ის გამოყენებით: yarn add styled-components
 2. შემოაიმპორტეთ styled იმ კომპონენტში სადაც გინდათ რომ გამოიყენოთ:
import styled from "styled-components";
 1. როდესაც თქვენ ქმნით styled-components, თქვენ ქმნით ახალი კომპონენტს რომელსაც მინიჭებული აქვს თქვენს მიერ დაწერილი სტილები. მაგალითი თუ როგორ გამოვაცხადოთ styled-component.
import styled from "styled-components";
 
const Container = styled.div`
  background-color: #444;
  padding: 4px;
  text-align:center;
`;
 
export default function CustomComponent(){
  return(
  <Container>
   <h1>BitCamp!</h1>
  </Container>
  ) 
}

styled ის დახმარებით ვქმით styled component'ს ამიტომ მისი გამოყენება აუცილებელია. styled.div 'div' ის ადგილად ნებისმიერი HTML ელემენტი შეგვიძლია ჩავწეროთ.

თუ ჩვენ ვქმინთ styled-components react-native'ში უნდა გამოვიყენოთ core components, მაგალითად View:

import { View } from 'react-native';
 
const Container = styled.View`
  background-color: #444;
  padding: 4px;
  text-align:center;
`;
როგორ გამოვიყენოთ პსეუდო კლასები styled-components'ში:

პატარა მაგალითი :hover'ზე

const CustomHeader = styled.h1`
 font-size:30px;
 color:blue;
 &:hover{
  color:red;
 }
`

'&:' გამოიყენება ფსეუდო კლასების გამოსაყენებლად styled-componentში, ნებისმიერი ფსეუდო კლასის გამოყენებაა შესაძლებელი.

Media Query'ს გამოყენება styled-components'ში
const CustomHeader = styled.h1`
 font-size:30px;
 color:blue;
 @media (max-width: 1200px) {
  color:red;
  font-size:16px
 }
 @media (max-width: 600px) {
  color:green;
  font-size:32px
 }
`

რას აკეთებს ეს კოდი, 1200px-600px CustomHeader იქნება წითელი ფერის და ზომა ექნება 16px ხოლო 600px ის ქვევით იქნება მწვნაე და 32px.

@media გამოიყენება როგორც css'ში, განსხვავება მხოლოდ ის არის რომ css'ში ერთ @media'ში იწერება კლასები, ხოლო styled-components'ში, კომპონენტისთვის თავისი უნდა დაიწეროს.

ასევე სტილებიზე მანიპულაცია props'ებით არის შესაძლებელი
const CustomHeader = styled.h1`
 font-size:30px;
 color:${(props) => (props.primaryHeader ? 'green': 'red')};
`
 
 
export default function CustomComponent(){
  return(
  <Container>
   <CustomHeader>BitCamp!</CustomHeader>
   <CustomHeader primaryHeader>BitCamp!</CustomHeader>
  </Container>
  ) 
}

ამ კოდს ჩვენ თუ გავუშვებთ დავინახავთ რომ პირველი h1(CustomHeader) არის მწვანე, ხოლო მეორე წითელი.

props'ებზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ true/false:

<CustomHeader primaryHeader={true}>BitCamp!</CustomHeader>

რაც საშვალებას გვაძლებს useState'სთან ერთად დინამიური გავხადოთ ჩვენი საიტი:

import { useState } from "react";
 
const CustomHeader = styled.h1`
 font-size:30px;
 color:${(props) => (props.primaryHeader ? 'green': 'red')};
`
 
const CustomButton = styled.button`
 font-size:14px;
`
 
export default function CustomComponent(){
 const [isBackgroundVisible, setIsBackgroundVisible] = useState(false)
 
  return(
  <Container>
   <CustomHeader primaryHeader={isBackgroundVisible}>BitCamp!</CustomHeader>
   <CustomButton onClick={()=>setIsBackgroundVisible(!isBackgroundVisible)}>Click me!</CustomButton>
  </Container>
  ) 

ყოველ button'ზე დაჭერით შევცვლით isBackgroundVisible'ის მნიშვნელობას რაც props'ებით გადასცემს CustomHeader'ს მნიშვნელობას და შეცვლის ფერს.

დაინტერესდით? 🤔 გაიარეთ კონსულტაცია 🔥

თუ გსურთ პროგრამირების სწავლა, დაგვიტოვეთ თქვენი მონაცემები და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ.