გონების რა ნაწილს ავითარებს კოდის წერა?

ნინი ნოზაძე

ნინი ნოზაძე

გონების რა ნაწილს ავითარებს კოდის წერა?

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ახალმა ტექნოლოგიებმა შეცვალა ჩვენი ცხოვრება თითქმის ყველა ასპექტში. ყოველ სახლში, თითოეული ადამიანის ხელში, ყველა მაგიდაზე, ხელოვნური ინტელექტისა და კოდირების ნიშნები გვხვდება, რაც ადასტურებს რომ კაცობრიობის უდიდესი ინოვაცია ადამიანისა და ტექნოლოგიების ურთიერთკავშირია.

21-ე საუკუნეში კოდირებისა და პროგრამების შესწავლა ადამიანებს უყალიბებს დღევანდელ, ახალ, ციფრულ სამყაროში საჭირო უნარებს. საბაზისო კომპიუტერული პროგრამირებაც კი ჩვენში აძლიერებს მაღალი დონის შესაძლებლობებს, რაც მოიცავს ჩვენი ტვინის საგამომგონებლო და ინოვაციური აზროვნების კუთხით მიმართვასა და ახალი ხედვის წარმოქმნას. ბევრმა მკვლევარმა დაადგინა, რომ რაციონალურად რთული სავარჯიშოების შესრულებამ შეიძლება გააუმჯობესოს შემეცნებითი უნარი და გააძლიეროს ტვინის მოქმედება. როდესაც გონება ხვდება რაღაც ახალს, მაგალითად როგორიცაა კოდირების სავარჯიშოები, ტვინი იძულებული ხდება დაიძაბოს მაქსიმალურად და გააძლიეროს იმ უბნების მოქმედება, რომელიც დაეხმარება გადაჭრას მათთან დაკავშირებული პრობლემა.

ეხლა კი გაგაცნობთ იმ 6 მნიშვნელოვან გზას, რომლითაც კოდირება გვეხმარება გონებას განვითარებაში:

  1. ააქტიურებს ტვინის სასწავლო ცენტრებს.

გამოუყენებელი უნარის გაღვივება აყალიბებს თანამედროვე ნერვულ გაერთიანებებს და ახდენს ტვინის ნაწილების სტიმულაციას, რომლებიც დაკავშირებულია სწავლასთან. ექიმისა და მკვლევარის ჟანეტ ზიგმუნდის მიხედვით, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვანი სპეციალისტია კომპიუტერულ მეცნიერებებში, მტკიცდება, რომ კოდირების შესწავლა ააქტიურებს ტვინის ხუთ უშეცდომო უბანს, რომლებიც დაკავშირებულია დიალექტის მომზადებასთან, მსჯელობასთან და სამუშაო მეხსიერებასთან. გარდა ამისა, გაჩნდა მოსაზრება რომ პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრებს, რომლებიც რეგულარულად კოდირებენ, აქვთ უფრო მაღალი მოძრაობა ტვინის იმ ნაწილებში, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც მათემატიკასთან, ასევე სასაუბრო ენასთან.

  1. აშენებს ახალ ნერვულ გზებს და ასწრაფებს აზროვნების უნარს.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კოდირება იწვევს ტვინის სხვადასხვა რეგიონის სტიმულიზაციას. როდესაც ტვინის უბნები აქტიურდება, ტვინი აშენებს ახალ კავშირებს და ააქტიურებს გამოუყენებელ ნერვულ გზებს. ამ ზონების ხშირად გამოიყენებისას, მათ შორის არსებული მაგისტრალები ძლიერდება და მიღებულ შედეგებს ინახავს მეხსიერებაში, რომელიც შემდეგში ტვინს ეხმარება, უკეთესად აზროვნებაში და ამასთან ერთად ეს აჩქარებს თქვენი ტვინის რეაქციას და აყალიბებს ახალ მონაცემთა ბაზას.

  1. ააქტიურებს მეხსიერებასა და კოგნიტურ უნარებს.

კოდირებას შეუძლია დაგეხმაროთ თქვენი შემეცნებითი უნარების ჩამოყალიბებაში და მეხსიერების განვითარებაში. როგორც ჩანს, ადამიანები რომლებიც ზედმიწევნით ასრულებენ დავალებებს ჩვეულ ტემპში, აუმჯობესებენ მეხსიერებას და კოგნიტურ ფუნქციას. მაშინ როცა კოდირების სწავლას სჭირდება სწორი მეთოდის შერჩვა, ყველას, მოზარდსა თუ დიდს შეუძლიათ ისწავლონ კოდირება, კომპიუტერული მეცნიერების ხარისხის გარეშე. შესწავლის მსურველებს შეუძლიათ აირჩიონ ინდივიდუალური პროგრამირების ენები, კოდირების სკოლაში ჩარიცხვით. კოგნიტური უნარები (აგრეთვე ჩვენი ტვინის ღერძები) ერთად მუშაობენ, რათა დაგვეხმარონ ყოველდღიური მონაცემების დამუშავებაში, დამახსოვრებასა და გამოყენებაში.

  1. ვიზუალური აღქმა

კოდირება მოითხოვს თქვენგან მიღებული მონაცემების სწრაფად დამუშავებას. ვიზუალური აღქმა შეიძლება იყოს კოგნიტური უნარი, რომელსაც ჩვენი ტვინი იყენებს ჩვენს გარშემო არსებული სამყაროს შესაგრძნობად. ეს უნარი განსაკუთრებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მათემატიკასა და შემეცნებაში, რადგან ეს საგნები საჭიროებენ თვალის სწრაფ განვითარებას და ინფორმაციის შეთვისებას. იმ შემთხვევაში თუ ეს უნარი სუსტია, ბავშვი უფრო ნელი ტემპით იღებს სიახლეებს. როდესაც თქვენ კოდირებთ, თქვენ ძირითადად იღებთ შედგენილი კოდის ფორმულას ეკრანზე აპლიკაციის შესაქმნელად. სრულყოფილი აპლიკაციის შესაქმნელად, თქვენ უნდა გადახედოთ კოდირების კონცეფციებს, რომლებსაც იყენებდით წარსულში, დაადგინოთ მათი კავშირი იმ კოდთან რომელზეც ახლა მუშაობთ, მოაწყოთ ცნებების სათანადო კოლაბორაცია და წარმოიდგინოთ რა გჭირდებათ აპლიკაციის გამართული მუშაობისთვის, რათა შექმნათ საბოლოო და სრულყოფილი ნაწარმი.

  1. სამუშაო მეხსიერება

კოდირება შეიძლება იყოს თანმიმდევრული გამოძიების სწავლის პროცესი. იმ შემთხვევაში, თუ კოდის წერისას ბარიერს გადააწყდით, თქვენ ცდილობთ გამოუყენებელი ჯაჭვის აღდგენას ისევ და ისევ, სანამ ის არ იმუშავებს. სამუშაო მეხსიერება შეიძლება იყოს შემეცნებითი უნარი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაითვალისწინოთ აწ უკვე მიღებული მონაცემები, რადგან თქვენ გაქვთ დროთა განმავლობაში დაგროვილი მონაცემების გამოყენების უფლება. კოდის წერის პროცესი კი ყოველთვის აუმჯობესებს ამ უნარს!

  1. საკითხების მოგვარება

კოდირება ასწავლის პრობლემების ამოცნობასა და მოგვარებას. პრობლემის დაძლევა არის უნარი, რომელიც გაძლევს უფლებას დაახასიათო საკითხები, ჩამოაყალიბო სამოქმედო გეგმა და აირჩიო პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზა. იმ შემთხვევაში, თუ პრობლების მოგვარების მექანიზმი სუსტია, ბავშვები აღმოაჩენენ, რომ უმოქმედონი არიან და იბადება მათში მხოლოდ ერთი კითხვა,რა გავაკეთო შემდეგ? თქვენს კოდში შეცდომების მიღება გარდაუვალია. საბედნიეროდ, შეცდომების აღმოჩენისა და მოგვარების მეთოდი ბავშვებს ავალდებულებს, იყვნენ წარმოსახვის უნარის მქონენი რაც პირდაპირ კავშირშია პრობლემების მოგვარებასთან!

დღესდღეობით კოდირება სულ უფრო მეტად ხდება სასწავლო პროგრამის ნაწილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თუმცა, რეალურად ჯერ ძალიან ცოტაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ რა ეფექტების მოტანა შეუძლია ამ ახალ სასწავლო აქტივობებს ბავშვების კოგნიტურ განვითარებაზე.

ეს ყოველივე ზემოთ თქმული აჩვენებს, თუ როგორ აუმჯობესებს სკოლაში კოდირების პრაქტიკა ბავშვების აზროვნების უნარს, რომელიც მათთვის ერთ-ერთი საშუალებაა იმისთვის, რომ გადაჭრან სხვადასხვა სახის პრობლემები როგორც კომპიუტერთან, ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

დაინტერესდით? 🤔 გაიარეთ კონსულტაცია 🔥

თუ გსურთ თქვენ ან თქვენმა შვილმა დაიწყოთ პროგრამირების სწავლა, დაგვიტოვეთ თქვენი მონაცემები და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ.