სტრუქტურა

როგორია სასწავლო პროცესის სტრუქტურა BitCamp - ში?


სასწავლო პროცესი

წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილებით შევიმუშავეთ ყველაზე ეფექტური სასწავლო მოდელი რომელიც მორგებულია ინდივიდუალურად სტუდენტებზე და არა ჯგუფებზე.

შესაბამისად შევიმუშავეთ სასწავლო პროცესი:

  • საერთო სამენტორო მომსახურება - პრაქტიკული სემინარები - საუნივერსიტეტო დონის პრაქტიკული შეხვედრები მენტორებთან, კვირაში სამჯერ. სემინარებზე განიხილება თეორიულ ლექციაზე ახსნილი მასალა. და მენტორი თქვენთან ერთად გააკეთებს პრაქტიკულ დაველებებს რომელთა საშუალებითაც თეორიულ მასალას დააკავშირებთ პრაქტიკულ შესრულებასთან. სემინარები მნიშვნელოვანი აქტივობაა და ისინი ჩატარდება საღამოს 7 საათის შემდეგ.

  • პირადი მენტორის აყვანა - პირადი მენტორის აყვანა - პირადი მენტორი გეხმარება დღეში 3-4 საათის განმავლობაში. რასაც თეორიულ ლექციაზე ან პრაქტიკულ სემინარზე ვერ გაიგებ, მენტორს შეგიძლია ჰკითხო და აგიხსნის. მენტორი ასევე გეხმარება პროგრამით გათვალისწინებული 100 - მდე პროექტის შესრულებაში. ეს ისეთი პროექტებია რომლებიც ლექციებსა და სემინარებზე არ განიხილება და დამოუკიდებლად ან მენტორის დახმარებით უნდა შეასრულოთ. ჩვენს სასწავლო სივრცეში მენტორთან გექნებათ პირადი არხი, 1-1 - ზე, მხოლოდ თქვენ, მენტორი და სასწავლო მენეჯერი იქნებით იმ ჩათში და მხოლოდ თქვენს მიერ წამოჭრილი საკითხები განიხილება მაგ სივრცეში.

ჯამში ეს 2 პაკეტი ქმნის უნიკალურ სასწავლო პროცესს, ყველა დაინტერესებული სტუდენტისთვის. მათ შორის არ არის აუცილებელი სამივე დონის მომსახურება შეიძინოთ, თქვენ თვითონვე შეძლებთ აარჩიოთ რა ტიპის მომსახურებები შეგიძლიათ აარჩიოთ ამ 2 - დან.